Επικοινωνία

HUGO A DREAM PLACE

Διεύθυνση: Ευρώπης 20 & Κορωναίου 26

Είσοδος: Από Κορωναίου, Από Ιδομενέως, Από Ευρώπης, Από Αγίου Τίτου 

Ωράριο: 08:00 - 01:00

E-mail: info@hugoadreamplace.gr