Διεύθυνση: Ευρώπης 20 & Κορωναίου 26

Είσοδος: Από Κορωναίου, Από Ιδομενέως, Από Ευρώπης, Από Αγίου Τίτου